REGULAMIN

 1. Na całym terenie obowiązuje zasada utrzymywania porządku.
 • obowiązuje zakaz rzucania na trawę niedopałków papierosów, łupin słonecznika, resztek zanęt i wszelkich innych zanieczyszczeń;
 • zakaz wrzucania chleba, bułek itp. do wody;
 • w celu przewozu sprzętu można bezpłatnie używać dostępnych na łowisku wózków;
 • obowiązuje zakaz palenia grilla bezpośrednio na trawie (grill bez nóżek);
 • obowiązuje zakaz puszczania muzyki z wszelkiego rodzaju urządzeń;
 • prosimy, żeby nie opalać się w strojach kąpielowych;
 1. Zakaz wprowadzania psów (za wyjątkiem uzgodnienia z obsługą łowiska).
 2. Obsługa łowiska ma prawo do:
 • kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia kradzieży ryb;
 • wypraszania z terenu łowiska w przypadku głośnego zachowania, śmiecenia, dewastacji lub kradzieży, przeszkadzania innym gościom łowiska, nietrzeźwości bez zwrotu kosztów;
 • wypraszania z terenu łowiska w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu bez zwrotu kosztów;
 1. Próba kradzieży lub nieprzestrzeganie regulaminu wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia łowiska.
 2. Kradzież, próba kradzieży lub zabicie lub próba zabicia ryby będzie karane opłatą 400zł za każdy kilogram ryby, wezwaniem policji i zgłoszeniem kradzieży. Spowodowanie uszkodzenia ryby skutkujące jej śnięciem będzie karane opłatą 400zł za każdy kilogram ryby.
 3. Podcinanie płetwy (celem oznakowania jako własnego rekordu) będzie traktowane jak próba zabicia ryby i tak samo karane. 
 4. Organizacja ognisk tylko w miejscach do tego wyznaczonych - po uzgodnieniu z obsługą łowiska.
 5. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz: kąpieli, wchodzenia na lód, wjeżdżania samochodami poza teren parkingu, niszczenia przyrody (np. łamania gałęzi na podpórki pod wędki), śmiecenia.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Złamanie zakazu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem z terenu łowiska. Osoby wzbudzające podejrzenie bycia nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających mogą zostać wyproszone przez obsługę łowiska bez zwrotu kosztów- na podstawie wyłącznie subiektywnej oceny obsługi łowiska.
 7. Za zaparkowane samochody, pozostawiony sprzęt wędkarski oraz inne mienie na łowisku nie ponosimy odpowiedzialności.
 8. W przypadku złowienia ryby okaleczonej bądź chorej należy rybę przechowywać w siatce/podbieraku oraz zgłosić ten fakt obsłudze łowiska.
 9. Przebywając na terenie łowiska wyrażasz zgodę na wideorejestrację swojego wizerunku i mienia. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.
 10. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.
 11. Sprawy nieopisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z obsługą łowiska.
 1. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie łowiska tylko w towarzystwie pełnoletnich opiekunów prawnych lub za okazaniem ich pisemnej zgody.
 2. Wyłowione wędki oraz wszelkie inne rzeczy znalezione na terenie łowiska zwracamy obsłudze stawu - właściciele na nie czekają.
 3. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

MORSOWANIE - jeżeli chcesz morsować, to wiedz, że:

 • morsowanie należy do sportów ekstremalnych i NIE KAŻDY MOŻE morsować;
 • morsowanie to nie jest wejście do zimnej wody "na wariata"!
 • przede wszystkim nim zaczniesz, skonsultuj się z lekarzem, czy nie masz przeciwwskazań np. kardiologicznych;
 • pierwszy sezon najlepiej morsować pod okiem osób doświadczonych;
 • pamiętaj o dobrej rozgrzewce przed morsowaniem (min. 15 min.), ale takiej, żebyś się nie spocił; porządna rozgrzewka jest bardzo ważna;
 • pamiętaj o regularnym, stabilnym oddechu;
 • nigdy nie morsuj sam;
 • morsowanie odbywa się wyłącznie w południowo - zachodnim narożniku stawu obok sauny między stanowiskami 17 i 18;
 • morsowanie wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 1. Obowiązuje zasada "ZŁÓW I WYPUŚĆ" każdą rybę. UWAGA: siadamy w obrębie wyznaczonego stanowiska - oznaczonego numerem - jedna osoba jedno stanowisko. Stanowiska "czarne"- łowimy zgodnie z zakładką "stanowiska". UWAGA: stanowiska "żółte"- łowienie na dystansie max. do 10m od linii brzegowej. W obrębie jednego stanowiska czarnego na pełnym dystansie mogą łowić maksymalnie dwie wędki. Np. przyjechaliście w 3 osoby i zajęliście 2 sąsiednie stanowiska, a nie 3 (żeby siedzieć bliżej siebie), to na pełnym dystansie (do markerów) mogą łowić max 4 wędki, reszta na dystansie max. do 10m.
 2. Obowiązuje wędkowanie od 6:00 do 20:00 na maks. 2 wędki z brzegu - istnieje możliwość odstępstwa po uzgodnieniu z obsługą łowiska.
 3. Obowiązuje posiadanie dużego podbieraka (ramiona min. 70cm x 70cm), maty karpiowej/kołyski, odkażacza, wypychacza do haków - możliwość wypożyczenia na miejscu (szczegóły w cenniku).
 4. Obowiązują haki bezzadziorowe w rozmiarze 6 - 12 - uwaga: obsługa łowiska sprawdza rodzaj haków za każdym razem.
 5. Zabrania się łowienia metodą spinningową oraz "na żywca".
 6. Należy wypuszczać ryby ostrożnie, bezzwłocznie po złowieniu i ew. wykonaniu zdjęcia - w jak najlepszej kondycji. Zdjęcie robimy w pozycji na kucaka/na kolanach nie wyżej niż 50cm nad matą - nie robimy zdjęć na stojąco! Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że ryba po wypuszczeniu nie przeżyje, gdyż jest uszkodzona lub połknęła haczyk zbyt głęboko, należy przed wypuszczeniem powiadomić o tym fakcie obsługę łowiska;
 7. Obowiązuje zakaz nęcenia surowym ziarnem.
 8. Obowiązuje zakaz stosowania plecionki jako linki głównej.
 9. Obsługa łowiska ma prawo do kontroli zestawów i metody nęcenia w każdym momencie.
 10. Obowiązuje zakaz używania pontonów, łódek wiosłowych, łódek zanętowych, dronów itp. Wyjątek stanowi uzgodnienie używania ww. sprzętu z obsługą łowiska.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz holu siłowego jak również siłowego zacinania.

teren monitorowany całodobowo

Odwiedź nas